NAJKVALITNEJŠIE
SLOVENSKÉ
ŽUMPY

Poctivý certifikovaný slovenský výrobok.
Od výroby, cez dodanie, osadenie až po
poradenstvo a servis.

VODOTESNOSŤ

Pri našich žumpách deklarujeme ich skutočnú vodotesnosť v každom prevedení, ktorú dosahujeme použitím výlučne vodostavebných betónových zmesí.

Masívny monolit

Už v základnom prevedení garantujeme možnosť zasypať žumpu zeminou vo výške 1 meter a zároveň na nej môžete parkovať automobil o hmotnosti 3,5 tony

SLOVENSKÝ VÝROBOK

Naše žumpy sú vyrábané na Slovensku z certifikovaných betonových zmesí.
Ku každej žumpe vystavujeme certifikát CSK potrebný ku kolaudácií.

O nás

Cieľom našej spoločnosti je poskytovať našim zákazníkom a obchodným partnerom nadštandardné služby v oblasti zachytávania odpadových a dažďových vôd. Sme výrobno – dodávateľská spoločnosť, ktorá svojou kvalitou výroby spĺňa súčasné technické normy a ekologické štandardy.

Zabezpečujeme kompletné služby

  • Certifikovaná výroba - Naša spoločnosť ZAPPA s.r.o. vyrába výlučne extra masívne monolitické (jednoliate bez spojov) žumpy z tých najkvalitnejších betónových zmesí. Žumpy sú navrhnuté odborníkmi tak, aby spĺňali tie najvyššie normy sú preskúmané a certifikované TSÚS.
  • Dovoz po celej SR - dopravu zabezpečujeme vlastnými vozidlami kamkoľvek po celej Slovenskej republike.
  • Výkopové práce - Na žiadosť zákazníka po dohode zabezpečujeme výkopové práce (pri osádzaní vodomernej šachty, žúmp, požiarnych nádrží, ...). Zabezpečujeme aj výkopy základov pod rodinné domy, firemné objekty a pod.
  • Zabezpečenie osadenia - Na žiadosť zákazníka po dohode zabezpečujeme osadenie - zabudovanie produktov pomocou autožeriava. Samozrejmosťou je aj napojenie a následné zasypanie.
  • Poradenstvo - Samozrejmosťou pri predaji našich výrobkov je i kvalitná a odborná poradenská činnosť pri zabudovávaní všetkých našich výrobkov.

Naše Betónové žumpy

vyznačujú sa rýchlou montážou, pričom ich netreba obbetonovávať ako plastové alebo laminátové žumpy. Pre ich osadenie nieje ani nutné napúšťať ich vodou pri vyššej hladine spodnej vody. Uloženú žumpu po dopojení kanalizačného odpadového potrubia možno ihneď zahrnúť a začať používať. Betónové žumpy sú vysoko odolné voči stálemu zaťaženiu, zemným tlakom ako i voči dodatočnému zaťaženiu ako je prejazd vozidiel.

VSTUPNÝ KOMÍN

Výška komína je individuálne prispôsobená pre potrebu hĺbky osadenia. Po dohode vieme vyrobiť vstupné komíny podľa požiadaviek zákazníka.

POKLOP

Štandartne dodávame liatinové alebo kompozitné (poplastovaná oceľ) zo zaťažením od 1,5t až po 40t (A15kN, B125kN, C250kN, D400kN).
Na žiadosť zákazníka po dohode dodávame aj oceľové alebo nerezové poklopy.

MONOLITICKÁ NÁDRŽ

Každá žumpa je monolitický, jednoliaty, 100% vodotesný prefabrikát bez spojov. Je samonosná, z vibrovaného vodostavebného betónu pevnostnej triedy minimálne C30/37, C35/45, pri extrémnom zaťažení aj C40/50.

STROPNÁ DOSKA

Zdarma ku každej žumpe v prevedení "klasik", stropná doska hrúbky 200 mm - udrží zásyp zeminou až 1m a súčasne prejadz vozidiel do 3,5t. Dosky dodávame až do zaťaženia prejazdom 40 tonového nákladného vozidla.

Ponúkame viac
než len žumpy

Sortiment našich služieb a výrobkov tvoria nielen nádrže na žumpy ale aj betonové pivnice, odlučovače ropných látok, lapače tukov, vodomerné šachty, sedimentačné, retenčné, požiarne a akumulačné nádrže, plotové panely a mnoho iného.

Cenník

KLASIK MIDI MAXI
Záruka (roky) 5 15 30
Doba dodania 7 dní 20 dní 25 dní
Max. zásyp zeminou (cm) 100 125 150
Max. dodatočné zaťaženie - parkovanie / prejazd vozidiel do 3,5 tony 3 tony na nápravu 5 ton na nápravu
Naše varianty nádrží rozmer v cm (šírka x dĺžka x hĺbka), uvedená cena je bez DPH
2,4 m3 150x120x214 450 € 580 € 750 €
4,5 m3 240x180x170 900 € 1000 € 1150 €
6 m3 240x180x220 1000 € 1100 € 1250 €
9 m3 360x180x220 1550 € 1650 € 1800 €
10 m3 400x240x165 1650 € 1800 € 2000 €
11 m3 300x240x220 1550 € 1650 € 1800 €
13 m3 600x240x140 2000 € 2250 € 2500 €
15 m3 370x240x220 1750 € 1900 € 2150 €
20 m3 370x240x300 2400 € 2600 € 2850 €
22 m3 370x240x320 2500 € 2700 € 2950 €
22 m3 600x240x220 / 480x300x220 3000 € 3250 € 3500 €
24 m3 370x240x340 2700 € 2900 € 3200 €
26 m3 600x240x240 / 670x240x220 3300 € 3600 € 4000 €
30 m3 480x370x220 3500 € 3850 € 4350 €
Rozmer výkopu musí byť min. o 50 cm väčší (šírka a dĺžka) ako rozmer nádrže!
VIACKOMOROVÉ NÁDRŽE

Každá žumpa sa dá vyrobiť ako jednokomorová, dvojkomorová alebo trojkomorová. Každá komora môže byť samostatne vodotesná (napr. v jednej komore splašky, v druhej dažďová voda, v tretej voda z parkoviska, ...)

  • Príplatok za dvojkomorovú žumpu je 325 € (bez DPH) = jedna deliaca stena vodotesne predeľujúca obe časti.
  • Trojkomorová s príplatkom 650 € (bez DPH) = dve deliace steny vodotesne oddelené.
AKCIA

Pri preddavkovej platbe pred výrobou žumpy v prevedení "klasik" vyrobíme nádrž aj stropnú dosku hrúbky 200 mm pre zažaženie autom alebo bagrom do hmotnosti 10 ton.

ODMENA ZA PLATBU VOPRED

Pri platbe vopred (preddavková faktúra, platba vo výrobni) zákazník dostáva zľavu 2% - 5% podľa odobraného množstva, alebo zosilnenú nádrž +15% maximálneho zaťaženia. Túto odmenu je potrebné dohodnúť ešte pred výrobou.

MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY

Po dohode s obchodným zástupcom je možné ceny upraviť vzhľadom k odobranému množstvu.

GARANCIA DODANIA

Nami dohodnutý (garantovaný) deň dodania je vždy dodržaný. V prípade, že by sme nedodržali nami písomne dohodnutý (garantovaný) dátum dodania, zákazníka odškodníme sumou 50,- EUR s DPH za každý deň omeškania spôsobený z našej strany.

GARANCIA VODOTESNOSTI

V prípade, že by sme dodali zákazníkovi žumpu, do ktorej by mu natiekla „spodná“ (podzemná) voda, garantujeme jej výmenu s preplatením všetkých nákladov spojených s jej výmenou spolu s odškodnením vo výške 300,- EUR s DPH.

VÝROBA NA MIERU

Po dohode je možné vyrobiť nádrže do objemu až 500 m3 (cena podľa objemu). Nádrže vieme nadimenzovať na prejazd vozidiel až do 40 ton (príplatok za takéto zosilnenie je 20%).

Kontaktný formulár

Ak máte akékoľvek otázky, alebo si chcete dať vypracovať nezáväznú ponuku (kalkuláciu ceny), tak neváhajte a zavolajte, alebo nám napíšte cez formulár.

Kontaktné údaje

ZAPPA s.r.o.

IČO: 46 491 511
Konateľ: Ján Závodný
Tel.: +421 905 279 013

Výpis z obchodného registra